Jankowo Dolne / Gniezno

jankowo03

jankowo04

jankowo05

jankowo07

jankowo08

jankowo10jankowo02

jankowo16

ARCHITEKTURA:

Główny projektant:
mgr inż. arch. Anna Piechnik
Opracowanie:
mgr inż. arch. Anna Piechnik

KONCEPCJA/REALIZACJA: 2021

LOKALIZACJA:
Jankowo Dolne / Gniezno