Nekla Biurowiec

Jankowo Dolne / Gniezno

Dom nad Stawem

Gniezno / św. Michała

Dom we Wrześni

Dom w Gnieźnie / Piekary

Dom Cerekiew

Dom Dobrzewiono / Trójmiasto

Dom w Strzeszynie

Dom w Luboniu

Dom w Zakrzewie

Dom w Strzeszynie